Customer-oriented massage

Koulutettu hieroja (EAT), Sari Pikkarainen

Koulutettu hieroja on ammattitutkinnon suorittanut terveydenhuollon ammattilainen. Hierojana voi toimia myös ilman virallista tutkintoa. Ammattinimikettä "koulutettu hieroja" ei kuitenkaan saa käyttää ilman virallista lupaa.

Hierojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö voi hakea lupaa ammattinimikkeen käyttöön Valviralta eli Sosiaali ja terveydenhuollon valvontavirastolta. Valvira pitää terveydenhuollon ammattilaisista rekisteriä, johon myös koulutetut hierojat rekisteröidään.

Koulutettu hieroja on lailla suojattu ammattinimike. Lain mukaan suojattua ammattinimikettä saavat käyttää vain asianmukaisen tutkinnon suorittaneet, virallisesti rekisteröidyt ammatinharjoittajat.

Koulutetulla hierojalla (niin kuin muillakin terveydenhuollon ammattilaisilla) on lakiin perustuva salassapitovelvollisuus.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista sekä potilasvahinkolaki koskevat myös koulutetun hierojan antamia hoitoja.Eettiset ohjeeni
 • Koulutettuna hierojana noudatan lakeja ja asetuksia joita terveydenhuoltohenkilökunnalle on säädetty.
 • Kohtaan jokaisen asiakkaani asiallisesti ja kunnioittavasti riippumatta siitä millainen ihminen on fyysisiltä tai psyykkisiltä ominaisuuksiltaan.
 • Olen asiakkaan tietojen tallentamisessa ja mahdollisissa julkituomissa asioissa asiallinen ja asiakkaan luottamuksen arvoinen.
 • Hoitotapahtumassa toimin asiakasta kunnioittaen ja huomioin hänen hoidossaan mahdolliset eettiset rajoitukset.
 • Asiakkaani saa tiedon siitä mitä teen ja miksi.
 • Toimin asiakkaan parhaaksi ja epävarmoissa tilanteissa otan joko yhteyttä vanhempaan kolleegaan tai lähetteen antaneeseen lääkäriin, mutta jos en ole varma tilanteesta, myönnän sen asiakkaalle, enkä anna väärää kuvaa että tietäisin kaiken.
 • Toimin koulutettuna hierojana niillä työmenetelmillä jotka olen kyseisessä koulutuksessa saanut.
 • Hoitotapahtuma tapahtuu puhtaissa, asiallisissa tiloissa ja asiallisesti pukeutuneena.
 • Ennen hoitotapahtumaa keskustelen asiakkaan kanssa hoitotapahtumasta ja mahdollisista lääkärin antamista ohjeista ja tuon julki myös oman näkövammani asteen koska näin vältymme väärinymmärryksiltä itse hoitotapahtumassa.
 • Vahvin eettinen sääntöni on luja ammattitaito. Sen täytyy olla vahvalla pohjalla ja sitä täytyy pitää yllä.


Vältä hoitoa jos...
 • ihoinfektio ja ihon sairaudet
 • kasvaimet ja syöpä
 • laskimosairaudet
 • keskushermostoperäiset halvaukset
 • verenvuototauti (hemofilia)
 • pehmeän kudoksen vammat
 • huonontunut verenkierto raajoissa
 • tyrä (hernia)
 • turvonneet imurauhaset
 • kuume ja flunssa
 • sydän- ja verisuonisairaudet (lääkärin luvalla voidaan hieroa)Ajankohtaista


24.5.2018 Koko Euroopassa tulee 25.5. voimaan uusi tietosuoja-asetus (GDPR). Yrityksessämme on jo tehty tarvittavat muutokset ja rekisteriseloste on luettavissa odotustilan seinältä.

16.5.2018 Työajat päivitetty nettiajanvaraukseen elokuunhun asti. Ajanvarauslinkki on vain vanholla asiakkailla. Olen tällä hetkellä hyvin työllistetty. Otan uusia asiakkaita vain poikkeustilanteessa. Jos koet olevasi sellainen ota yhteyttä sähköpostilla.

6.5.2019 Hinnat päivitetty.

11.12.2015 En ota vastuuta aiemman oppipoikani Maija Laukkasen antamista hoidoista, koska hän ei enää toimi yritykseni tiloissa eikä yritykseni nimen alla. Jos hän toimipisteessäni saamillaan opeilla, nyt ilman valvontaa, aiheuttaa jotain vahinkoa. On hän vain itse vastuussa aiheuttamastaan vahingosta.

Copyright © 2010-2018 Customer-oriented massage | Toteutus 2018 Petri Pikkarainen